All posts by: muhsin ertekin

in Genel

KENDİ ADINA VE HESABINA (BAĞ-KUR’A TABİ) ÇALIŞANLARIN HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLAMA KOŞULLARI:

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına (Bağ-Kur’lu) sayılan sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının; a-)  En az 1800 gün prim ödeme gün sayısı bulunması, b-) Malullük, yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük yaşlılık aylığına hak kazanmış olup henüz işlemleri sonuçlanmamış, c-) Bağlanmamış olan malullük veya yaşlılık aylığı […]

in Genel

4/b KAPSAMINDA (BAĞ-KUR’LU) SİGORTALI OLUP BORCU OLAN SİGORTALILARIMIZ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA SÜRELERİNİN UZATILMASI:

08.01.2020 Tarih ve 31002 Sayılı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının a bendinin (2) numaralı alt bendinde (Bağ-Kur tabi çalışan) belirtilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortalılar ile 60 ıncı maddenin g bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortası Kapsamında sayılan ve Genel Sağlık […]

in Genel

4/a kapsamında (ssk) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ASKERLİK BORÇLANMASI:

   Hizmet akdine tabi çalışan (4/a kapsamında) sigortalılar veya hak sahipleri er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerini borçlanabilirler.(md.41/1,b)   Borçlanabilecek süre askerlik süresi sevk ve terhis tarihleri arasındaki süre ile yedek subay okulunda geçen sürenin tamamıdır. Ayrıca 11.02.2014 tarih ve 6519 sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına […]

in Genel

5510 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI:

5510 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI:    Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlarında 01.03.2011 tarihinden itibaren sigortalı (4/a kapsamında) sayılabilecekleri 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı (mükerrer) resmi gazetede yayınlanan 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 5510 sayılı […]

in Genel

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

E EK MADDE 9 – (Ek: 10/9/2014-6552/55 md.)   “ Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. […]

in Genel

Kendi adınae hesabına çalışanlara (Bağ-Kur) aylık bağlama koşulları: Dördüncü bölüm

Dördüncü Kısım    5510 Sayılı Kanunu 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralarından sonra gelen diğer fıkralarına göre özel durumlarda daha kolay şartlarda emekli olabilme olanağı sağlanan (4/b kapsamında sayılan) sigortalılar ve aylık bağlama şartları:  a-) Bilindiği üzere kendi adına ve hesabına çalışanlardan (4/b’li sayılan) sigortalı olarak işe başlamadan önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre […]

in Genel

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI NEDENLERDEN DOLAYI VEFAT EDEN (4/a KAPSAMINDA SAYILAN) SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK YARDIMLAR:

:  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI NEDENLERDEN DOLAYI  VEFAT EDEN (4/a KAPSAMINDA SAYILAN) SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK YARDIMLAR: a-) Ölüm geliri bağlanması, c-) evlenme (çehiz parası) verimesi, d-) Cenaze ödeneği  yardımları olup aşağıda izah edilmiştir. Ölüm geliri bağlanması:    İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının […]

in Genel

Kendi adınae hesabına çalışanlara(Bağ-Kur) aylık bağlama koşulları: Dördüncü bölüm

Dördüncü Kısım    5510 Sayılı Kanunu 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralarından sonra gelen diğer fıkralarına göre özel durumlarda daha kolay şartlarda emekli olabilme olanağı sağlanan (4/b kapsamında sayılan) sigortalılar ve aylık bağlama şartları:  a-) Bilindiği üzere kendi adına ve hesabına çalışanlardan (4/b’li sayılan) sigortalı olarak işe başlamadan önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre […]

  Bizimle İletişime Geçin

  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK ve Bağ-Kur’dan) malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası aylık bağlama işlemleri, (Engelliler ile başka birinin bakımına muhtaç çocuğu bulunan kadın sigortalılar dahil) ayrıca sigortalıların SSK, Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı borçlanabileceği hizmetler.

  ADRES

  Nişantaş Mah. Şahinağa Sok. Onur Sitesi Altı No:12/B Selçuklu/Konya

  TELEFON

  +90 0532 426 18 17

  E-POSTA

  muhsinertekin42@hotmail.com